Adaptační kurz “Spolu, pod lany” – 27. 9. 2023

Adaptační kurz “Spolu, pod lany” pro žáky 1. ročníků denního studia proběhl 27. 9. 2023 v Lanovém centru PROUD v Brně.

Jednu část programu tvořily týmové a komunikační hry a další aktivity zážitkové pedagogiky. V druhé části programu si žáci vyzkoušeli lanové aktivity, kde měli možnost poznat své limity a posílit vzájemnou důvěru.