Střední odborná škola MORAVA o.p.s.
Brno – Černovice, Řehořova 5, PSČ 618 00
Plán práce pro školní rok 2021/2022

 1. 8. nástup pedagogů do školy v 7.45 hodin, porada a pedagogická rada, zkoušky náhradní
  klasifikace, administrativní práce pedagogů
 2. 8. zkoušky náhradní klasifikace, opravné zkoušky, administrativní práce pedagogů
 3. 8. a 30. 8. dovolená pedagogů

31. 8. všichni pedagogové ve škole v 8.00 až 13.00 hodin, administrativní práce pedagogů

 1. 9. zahájení školního roku (1. pololetí končí 31. ledna 2022, 2. pololetí končí 30. 6. 2022)
 2. -3. 9. řádné, náhradní a opravné didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
 3. 9. řádné, náhradní a opravné profilové maturitní zkoušky pro podzimní termín
 4. 9. zahájení výuky dálkového studia – 1. pololetí 2021/2022
 5. a 9. 9. řádné, náhradní a opravné ústní maturitní zkoušky pro podzimní termín

28. 9. státní svátek

 1. a 29. 10. podzimní prázdniny

28. 10. státní svátek

 1. uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí

17. 11. státní svátek

 1. podání přihlášky k maturitě žáky 4.A, 4.B, 5/DS ředitelce školy

23. 12. – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny

 1. 1. první vyučovací den v roce 2022
 2. 1. uzavření pololetní klasifikace žáků
 3. 1. zahájení výuky dálkového studia – 2. pololetí 2021/2022
 4. 1. pedagogická rada – 1. pololetí

31. 1. vydání výpisu vysvědčení za 1. pololetí s tímto datem

4. 2. pololetní prázdniny

 1. 3. – 13. 3. jarní prázdniny
 2. 3. žáci 4.A, 4.B, 5/DS odevzdají vlastní seznam literárních děl k maturitě, odevzdání písemné

žádosti o nahrazení zkoušky z cizího jazyka

 1. 4. uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
 2. 4. písemná práce z českého jazyka a literatury (žáci 1. – 3. ročníků ředitelské volno)
 3. 4. písemná práce z cizích jazyků (žáci 1. – 3. ročníků ředitelské volno)
 4. 4. porada a pedagogická rada – 3. čtvrtletí, třídní schůzky v 15.30 hodin
 5. – 28. 4. přijímací řízení do 1. ročníku (přesný termín určí MŠMT)
 6. 4. velikonoční prázdniny
 7. 4. Velký pátek
 8. 4. Velikonoční pondělí
 9. 4. uzavření klasifikace žáků 4. ročníků denního studia a pátého ročníku dálkového studia
 10. 4. praktická zkouška 4.A (HP), 4.B VČ (PEK) a 4.B OA (Praktická zkouška z odborných předmětů)
 11. 4. praktická zkouška 5/DS (HP) – začátek v 9.00 hodin
 12. 4. výroční konference – pedagogická rada v 8.00 hodin pro 4. ročníky denního studia a 5. ročník
  dálkového studia

25. – 29. 4. maturitní volno pro žáky 4. ročníků

 1. 5. – 15. 5. společná část maturitní zkoušky (přesný termín určí MŠMT), ředitelské volno pro žáky 1. až 3.
  ročníků v souvislosti s průběhem státní části maturitní zkoušky dle termínů MŠMT
 2. 5. termín uvolnění výsledků didaktických testů
 3. 5. – 20. 5. ústní maturitní zkouška 4.A