Company Logo

Oznámení

https://www.good-webhosting.com/ best hosting cheap

prof. Kandráčová

2.ročník

Učebnice New Headway Pre-Intermediate (the FOURTH edition)

Gramatika a slovní zásoba lekcí 1 - 3

 

3/DS

Učebnice New Headway Pre-Intermediate (the FOURTH edition)

Gramatika a slovní zásoba lekcí 1 - 3

 

4.A

- veškerá probraná gramatika učebnice New Headway Pre-Intermediate (the THIRD edition)

- vypracování slohové práce 

 

4/DS

učebnice New Headway Pre-Intermediate (the THIRD edition)

- lekce 2 - 4 (gramatika, slovní zásoba)

 

5/DS

učebnice New Headway Pre-Intermediate (the THIRD edition)

- veškeré probrané učivo z gramatiky + slovní zásoba lekcí 8 - 12 (viz přehled učiva vzadu v učebnici)

vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK

Hrdinová

 

1DS

lekce 1-5 New Headway Elementary - 3rd edition, slovíčka, gramatika z probraných lekcí

denní studium

2.ročník

lekce 1-3 New Headway Pre_Intermediate - 4th edition, slovní zásoba a gramatika z probraných lekcí

3.ročník

lekce 5-8 New Headway Pre-Intermediate  - 4th edition, slovní zásoba a gramatické jevy z probraných lekcí

4. ročník

maturitní témata - ústní zkoušení, didaktický test - část poslechová a gramatická část

 


-

prof. Kandráčová 

 


Požadavky na náhradní klasifikaci

 
 

 Anglický jazyk  -  vyučující Hrdinová

 

 Požadavky na náhradní klasifikaci a opravné zkoušky:

 

 2. ročník:

Gramatika a slovní zásoba 7., 8., 9. lekce New Headway Pre-Intermediate (4th Edition)

maturitní téma: UK, London, W. Shakespeare + one play by W. Shakespeare

 

4. ročník: 

didactic test

maturitní téma - pracovní list

 

3DS: 

gramatika a slovní zásoba 1., 2., 3. lekce New Headway Pre-intermediate (4th Edition)

maturitní téma: the Czech Republic, Prague, Traditional Czech Products

 

4DS:

gramatika a slovní zásoba 2.,3., 4. lekce  New Headway Pre-Intermediate (4th Edition)

maturitní téma: the Czech Republic, Prague, Traditional Czech Products

 

 • Okruhy k ústní maturitní zkoušce z AJ  


1. Australia and New Zealand 
2. USA and cities in the USA
3. UK, London
4. Education in the UK, USA, CR
5. Holidays and Celebrations in the UK, USA, CR
6. Canada
7. William Shakespeare - life and work (one play - Romeo and Juliet, Hamlet...) 
8.  English and British Cuisine
9.  The Czech Republic (general information, interesting places, climate, cities, traditional products, Czech personalities, Unesco heritage...) 
10.  My region, Brno
11. Travelling (means of transport)

12. Culture, entertainment

13. Services

14. Health and body care

15. Everyday Life

16. Job and occupation

17. Hobbies and free time activities

18. Environment

19. Prague

20. Massmedia, science and technology

 

V rámci těchto témat budou ověřovány komunikační dovednosti.

Součástí pracovních listů k ústní zkoušce je zadání ověřující zanlost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. V rámci těchto témat bude ověřováno porozumění textu.

Odborná terminologie

Ekonomika podnikání:

 • Money
 • Advertising
 • Bussiness corespondence
 • Office communication
 • Czech and British Economy

 

Veřejná správa:

 • Political system
 • Health insurance
 • Cultural system
 • Office communication (applying for a jo)
 • Environment

 

Sociální činnost:

 • Education
 • Health and body care (first aid)
 • Care services, social system
 • Prevention
 • Extracurricular activities
 •  Písemná práce  -  ve školním roce 2020/2021 písemná práce NEBUDE součástí maturitní zkoušky

Žák vytvoří souvislý text, minimální celkový rozsah práce je 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník. 
V písemné práci se hodnotí tyto oblasti:
 • naplnění tématu a slohového útvaru
 • pravopis a slovní zásoba 
 • koheze a koherence textuMaturitní ročník vypracovává prezentaci na zvolené téma. 

 

Vypracujete pouze třetí část ústní maturitní zkoušky, viz DUMy - angličtina konverzace na webových stránkách školy. Podmínkou znát veškerou specifickou slovní zásobu k tématu zpaměti!! Nevkládejte do prezentací text, jen v odrážkách základní body týkající se tématu.

 

 Obecná konverzační témata: 1., 2. a 4. části - znát slovní zásobu těchto témat:


 


1.  Servises

2.  Interpersonal relationship 

3.  Jobs and occupation

4.  Shopping 

5.  Massmedia  

6.  Eating out 

7.  Food and drink 

8.  Hobbies and free time activities 

9.  Health and body care 

10. Family 

11. Holidays and travelling 

12. Housing and living 

13. School events 

14. Fauna and flora 

15. Home and household chores

16. Everyday life 

17. Sport 

18. Culture

19. Free time and enterainment 

 

Součástí pracovních listů k ústní zkoušce je zadání ověřující zanlost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. V rámci těchto témat bude ověřováno porozumění textu.

 

 

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO VŠECHNY ROČNÍKY:

Maturitní témata najdete zde: http://www.bridge-online.cz/maturita/maturitni-temata

Didaktické testy najdete zde: http://www.bridge-online.cz/maturita/starsi-maturitni-specialy

Další informace k maturitní zkoušce zde: http://www.statnimaturita-anglictina.cz/

a zde: http://www.novamaturita.cz/

Poslech: čísla, datumy, časy: 

https://www.youtube.com/results?search_query=listening+test+dates%2C+times

 

 

PŘEVODY PROCENT NA ZNÁMKY pro všechny ročníky:


výborný (1):       88%-100%

chvalitebný (2): 74%-87%

dobrý (3):          59%-73%

dostatečný (4):  44%-58% 

 


Anglický jazyk - vyučující Mgr. Kristýna Zapletalová:

Požadavky pro náhradní klasifikaci a opravné zkoušky - 2020/2021:


3. ročník 

Gramatika a slovní zásoba 6., 7., 8. lekce New Headway Pre-intermediate, 4th edition

maturitní témata: UK, The Czech Republic

 

2.ročník:

 

Gramatika a slovní zásoba 4., 5., 6. lekce New Headway Pre-intermediate, 4th edition

 

maturitní témata: UK, The Czech Republic


 

1.r.:

Gramatika a slovní zásoba 1., 2., 3. lekce New Headway Pre-intermediate, 4th edition


1DS:

Gramatika a slovní zásoba 1., 2., 3. lekce New Headway Elementary

maturitní téma: Family 

 


slohová práce v rozsahu maturitní zkoušky. Projděte si: 

http://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-cast-vzor

Další informace k maturitní zkoušce zde: http://www.statnimaturita-anglictina.cz/

a zde: http://www.novamaturita.cz/

 
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.