Company Logo

Oznámení

prof. Kandráčová 

 


Požadavky na náhradní klasifikaci

 
 

 šk.rok 2019/2020 Anglický jazyk  -  vyučující Hrdinová

 

Požadavky k náhradní klasifikaci: 

2DS 

probrané učivo - New Headway Elementary - 3rd edition - slovní zásoba, gramatika + ústní zkoušení  (popis obrázku + porovnávání obrázku)

3DS

probrané učivo - New Headway Pre_intermediate - 4th edition - slovní zásoba, gramatika + ústní zkoušení (popis + porovnání obrázků)

1.ročník

probrané učivo New Headway Pre Intermediate - 4th edition - slovní zásoba, gramatika + ústní zkoušení

3.ročník

probrané učivo New Headway Pre Intermediate - 4th edition - slovní zásoba, gramatika + ústní zkoušení 

4.ročník

didaktický test - čtení + jazyková kompetence, výběr z maturitních témat - ústní prezentace

 

  • Okruhy k ústní maturitní zkoušce z AJ  -  3.část ÚZ


1. New Zealand 
2. Australia 
3. USA - Hauslerová Kira
4. Cities in USA - Pospíšilová Andrea
5. UK - Olmová Kristýna
6. London - Kaiserová Nela
7. Education in UK, USA
8. English Speaking Countries 
9. Holidays and Celebrations in the UK and USA - Belala Sabrina
10. Canada -  Nový Vašek 
11. British literature - a review of a book, at least one - 
12. American literature - a review of a book, at least one
13. William Shakespeare - life and work
14. English cuisine + Czech Cuisine 
15. The Czech Republic - Tourism and Traditional Products 
16. The Czech Republic - General information (geography, political system, interesting places + UNESCO heritage, climate, transport
17. The Czech Republic - Cities - Kumstátová Sabina
18. Prague,London    
19. Brno -  Kocí Terezka
20. My region - Hrdina Marian
21. Czech cuisine
22. Education in the Czech Republic
23. Holidays and Celebrations in the Czech Republic - Plevák Adam
24. The European Union

25. The Czech Republic - Culture and Art

26. Famous British and Czech personalities - Soňa Abdenebi


Školní rok 2019/2020

 

Všechny ročníky:

Projděte si: 

písemné práce -  http://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-cast-vzor

pracovní listy - ústní zkouška -  https://www.kampomaturite.cz/statni-maturita-testy/pracovni-listy-vzory

didaktické testy - https://www.statnimaturita-anglictina.cz/didakticky-test

 

Maturitní ročník vypracovává prezentaci na zvolené téma. 

 

Vypracujete pouze třetí část ústní maturitní zkoušky, viz DUMy - angličtina konverzace na webových stránkách školy. Podmínkou znát veškerou specifickou slovní zásobu k tématu zpaměti!! Nevkládejte do prezentací text, jen v odrážkách základní body týkající se tématu.

 

 Obecná konverzační témata: 1., 2. a 4. části - znát slovní zásobu těchto témat:

1.  Servises

2.  Interpersonal relationship 

3.  Jobs and occupation

4.  Shopping 

5.  Massmedia  

6.  Eating out 

7.  Food and drink 

8.  Hobbies and free time activities 

9.  Health and body care 

10. Family 

11. Holidays and travelling 

12. Housing and living 

13. School events 

14. Fauna and flora 

15. Home and household chores

16. Everyday life 

17. Sport 

18. Culture

19. Free time and enterainment 

 

 

 

UŽITEČNÉ ODKAZY PRO VŠECHNY ROČNÍKY:

Maturitní témata najdete zde: http://www.bridge-online.cz/maturita/maturitni-temata

Didaktické testy najdete zde: http://www.bridge-online.cz/maturita/starsi-maturitni-specialy

Další informace k maturitní zkoušce zde: http://www.statnimaturita-anglictina.cz/

a zde: http://www.novamaturita.cz/

Poslech: čísla, datumy, časy: 

https://www.youtube.com/results?search_query=listening+test+dates%2C+times

 

 

PŘEVODY PROCENT NA ZNÁMKY pro všechny ročníky:


výborný (1):       88%-100%

chvalitebný (2): 74%-87%

dobrý (3):          59%-73%

dostatečný (4):  44%-58% 

 


Anglický jazyk - vyučující PhDr. R.Závišková :

Neklasifikován - požadavky - 2019/20:


4.r.:

didaktické testy, slohové práce, probraná maturitní témata, souhrnná gramatika

 

2.r.:

písemný test - probrané učivo - probraná gramatika a slovíčka, učebnice  Pre Intermediate, ústní zkoušení - dialog na náhodně zadané téma a situaci, short writing


1.r.:

písemný test - probraná gramatika a slovíčka, učebnice Pre Intermediate, ústní zkoušení - dialog, čtení s porozuměním


4DS: 

písemný test - probrané učivo - probraná gramatika a slovíčka z učebnice Pre Intermediate,

vč. U10, esej, čtení s porozuměním, ústní zkoušení - dialog na náhodně zadané téma a situaci /viz. maturita /, probrané maturitní okruhy


4DS: 

písemný test - probrané učivo - probraná gramatika a slovíčka z učebnice Pre Intermediate /4rd edition/, čtení s porozuměním, esej, ústní zkoušení - dialog na náhodně zadané téma a situaci /viz. maturita /, probrané maturitní okruhy

 

 

  • Inspirativní okruhy k ústní maturitní zkoušce z AJ / více na doporučených webových stranách /


1. New Zealand
2. Australia
3. USA
4. Cities in the USA
5. UK
6. London 
7. Education in UK, USA
8. English Speaking Countries
9. Holidays and Celebrations in the UK and USA
10. Canada 
11. British literature - a review of a book, at least one
12. American literature - a review of a book, at least one
13. William Shakespeare
14. English cuisine
15. The Czech Republic - Tourism and Traditional Products
16. The Czech Republic - General information (geography, political system, interesting places + UNESCO heritage, climate, transport)
17. The Czech Republic - Cities
18. Prague
19. Brno
20. My region
21. Czech cuisine
22. Education in the Czech Republic
23. Holidays and Celebrations in the Czech Republic
24. The European Union


Školní rok 2019/2020

slohová práce v rozsahu maturitní zkoušky. Projděte si: 

http://www.statnimaturita-anglictina.cz/pisemna-cast-vzor

Další informace k maturitní zkoušce zde: http://www.statnimaturita-anglictina.cz/

a zde: http://www.novamaturita.cz/

Maturitní ročník vypracovává prezentaci na zvolený maturitní okruh. 
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.