Company Logo

Oznámení

Prof. Bácová - Termíny zkoušení a zadané úkoly na školní rok 2019/2020 najdete v programu Bakalář.

Požadavky na náhradní klasifikaci za 1. pololetí šk. roku 2019/2020 - prof. Bácová

2. A, 2. B - Učebnice Genau 1 - lekce č. 5 a 6 - slovní zásoba a gramatika. Koneverzační téma nakupovaní. 

4. B - préteritum a perfektum pravidelných, pomocných a způsobových sloves; konverzační téma cestování (nákup jízdenky na nádraží) a nakupování (v obchodě rozhovor prodavače a zákazníka).

Německý jazyk -  vyučující Věra Korecká - 3. A, 4.A

- veškeré informace najdete v programu Bakaláři 

Požadavky na náhradní klasifikaci za I. pololetí - třída 3.A

L 8 - zvratná slovesa, slovesa s předponami, časové údaje

     - text, slovní zásoba

L 9 - slovní zásoba, stupňování přídavných jmen v přísudku

 

Požadavky na náhradní klasifikaci za 1. pololetí šk. roku 2019/2020 - prof. Pechová

-veškeré informace najdete v programu Bakaláři

 


 

 

 

Třídy 2.A SČ, 2.B,3.A-část, 3.B, 4.B-část - vyučující Věra Korecká

Veškeré informace k výuce a domácím úkolům najdete v programu Bakalář.

Požadavky na náhradní klasifikaci za I. pololetí

2. ročník - 4. lekce - téma Im Restaurant, Essen

                             - časování nepravidelných sloves, rozkazovací způsob

                  5. lekce - téma Wohnen, unser Haus, unsere Wohnung

                               - množné číslo podstatných jmen, předložky se 3. a 4. pádem

3. ročník -  8. lekce - téma Im Fitensscenter, mein Tagesablauf

                              - Slovesné předpony, zvratná slovesa

                  9. lekce - téma  Urlaub

                              - Stupňování přídavných jmen v přísudku a příslovcí, zeměpisné názvy

Třída 4. B - 11. lekce - téma Hobbys

                               - opakování préterita, perfektum

                  12. lekce - téma Beim Arzt 

                                  Slovní zásoba, budoucí čas


 

prof. Pechová

1.A, 2.A, 3.B - prof. Pechová - informace k výuce a úkoly naleznete v Bakalářích v sekci Domácí úkoly

 

 

 


 
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.