Maturitní vysvědčení (pouze žáci, kteří konali MZ v náhradním nebo opravném termínu do 12. 5. 2023) lze převzít 30. a 31. 5. 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.

Maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

Termíny didaktických testů: Ministerstvo stanovilo časový rozvrh didaktických testů společné části maturitní zkoušky (cermat.cz)

Seznam maturitních předmětů a informace k profilové části maturitní zkoušky zde

Maturitní okruhy a školní seznam maturitní četby zde

Informace o standardizovaných jazykových zkouškách zde

Nejdůležitější termíny pro maturanty zde

Informace k náhradním a opravným zkouškám zde

Přihláška k maturitní zkoušce zde

Obecné informace k společné a profilové části maturitní zkoušky zde

Zkušební maturitní komise – jaro 2023 zde

Kritéria hodnocení profilové části zde


Všechny potřebné informace ke společné části maturitní zkoušky najdete na https://maturita.cermat.cz/

Europass – dodatek k osvědčení

je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

Sociální činnost – denní studium zde

Sociální činnost – dálkové studium zde

Veřejnosprávní činnost – denní studium zde

Obchodní akademie – denní studium zde

Sociální činnost – denní studium (AJ) zde

Sociální činnost – dálkové studium (AJ) zde

Veřejnosprávní činnost – denní studium (AJ) zde