Pokyny k vyplnění přihlášky a editovatelná přihláška k maturitní zkoušce pro žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku – jaro 2022.

Informace k podání přihlášky

Přihláška k MZ 2022 editovatelná

Maturitní zpravodaj 57 – 2021

Nejdůležitější termíny maturitní zkoušky 2021 -2022

Všechny potřebné informace ke státní maturitě najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/

Seznam maturitních předmětů a informace k profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22 zde

Informace o standardizovaných jazykových zkouškách ve školním roce 2021/22 zde

Seznam maturitní četby ve školním roce 2021/22 zde

Maturitní okruhy pro denní a dálkové studium ve školním roce 2021/22 zde  

„Europass – dodatek k osvědčení

je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

Aktuální dodatky budou vloženy v průběhu maturitních zkoušek.