Informace k vyhodnocení přijímacího řízení – 2. kolo přijímacího řízení (denní forma) 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu školy www.sos-morava.cz a u vstupu  do školy dne 5. 6. 2023 od 10:00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí si vyzvedněte osobně na sekretariátu Střední odborné školy MORAVA o.p.s. ve dnech:

Pondělí : 5. 6. 2023 10:00 – 15:30 hodin

Úterý: 6. 6. 2023 8:00 – 15:30 hodin

Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o přijetí ke vzdělávání. 

Kritéria 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – denní forma vzdělávání zde

Příloha č. 1 ke kritériím 2. kola přijímacího řízení zde

Kritéria 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2023/2024 – dálková forma vzdělávání zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení (náhradní termín) – denní forma vzdělávání zde

Výsledky 1. kola přijímacího řízení – denní forma vzdělávání zde

Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Denní forma vzdělávání zde

Dálková forma vzdělávání zde

Nahrazení přijímací zkoušky z českého jazyka rozhovorem – cizinci zde

Doklady pro přijetí v rámci přestupu nebo přijetí do vyššího ročníku

  • Přihláška pro denní formu vzdělávání zde
  • Přihláška pro dálkovou formu vzdělávání zde
  • Vysvětlivky k přihláškám zde
  • Žádost o přijetí ke studiu v záložce O ŠKOLE – TISKOPISY (vyberte žádost o přijetí do vyššího ročníku nebo žádost o přestup)
  • Vysvědčení za jednotlivé absolvované ročníky.

Rozdílové zkoušky

  • Obor vzdělání Sociální činnost: pedagogika, psychologie, hygiena a pečovatelství.
  • Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost: základy práva, veřejná správa, písemná komunikace a administrativa.