Předseda: Mgr. Juraj Krkošek

Členové: paní Jaroslava Krajíčková, PhDr. Antonín Zderčík, Ph.D.

Škola nabízí pro žáky:

  • vlastní posilovnu
  • stolní tenis
  • zimní lyžařský kurz
  • turistický kurz
  • účast na různých sportovních soutěžích

Publikační činnost PhDr. Zderčíka, Ph.D.: sborník strana 42 (hlavní autor) a strana 240 (spoluautor) zde