Název: Střední odborná škola MORAVA o.p.s.
IČO: 255 49 804
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Datová schránka: id5mcd3
Typ datové schránky: Orgán veřejné moci

Adresa: Brno – Černovice, Řehořova 5, PSČ 618 00
IZO: 110012488
REDIZO: 600013731
Č. bankovního účtu: 27-4041160287/0100

Web: www.sos-morava.cz
E-mail: sos-morava@sos-morava.cz

Zakladatel školy: Český svaz žen z. s.
Škola byla založena roku: 1991

Ředitelka školy: Ing. Petra Kalousková
Mobil – ředitelka: +420 606 661 464
E-mail: kalouskova@sos-morava.cz

Sekretářka a ekonomka školy: Ludmila Pleskačová
Mobil – sekretariát: +420 606 661 484
E-mail: pleskacova@sos-morava.cz

Poradenské služby výchovné poradkyně a školní metodičky prevence: +420 606 661 866, +420 606 661 885
Kabinet 1. poschodí: +420 606 661 885
Sborovna: +420 606 661 210

Provozní zaměstnanci:
Romana Mikolášková – uklízečka
Roman Kala – školník

Provoz školy ve školním roce
Škola:
Pondělí: 7:00 – 14:45
Úterý: 7:00 – 19:00
Středa: 7:00 – 14:45
Čtvrtek: 7:00 – 14:45
Pátek: 7:00 – 14:45

Kancelář:
Pondělí: 7:00 – 15:00
Úterý: 8:00 – 17:00
Středa: 7:00 – 15:00
Čtvrtek: 7:00 – 15:00
Pátek: 7:00 – 14:00

Dny otevřených dveří – celoročně na základě předchozí domluvy s Mgr. Barborou Hrdinovou,
mobil: +420 606 661 210, e-mail: hrdinova@sos-morava.cz.