Termíny maturitní zkoušky – podzim zde

Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat v pracovních dnech od čtvrtka 1. září do pondělí 5. září 2022. Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám 10. září 2022. Ředitelé škol předají výsledky žákům nejpozději následující pracovní den.

Jednotné zkušební schéma a seznam spádových škol najdete na: https://cermat.cz/aktuality/aktualita/360-jzs-dt-podzim-2022

Maturitní komise – podzim 2022 zde

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky – jaro 2022 zde, zde a zde

Kritéria hodnocení didaktických testů – jaro 2022 zde

Maturitní komise – jaro 2022 zde

Pokyny k vyplnění přihlášky a editovatelná přihláška k maturitní zkoušce pro žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku – jaro 2022.

Informace k podání přihlášky

Přihláška k MZ 2022 editovatelná

Nejdůležitější termíny pro maturanty ve školním roce 2021/22
Nejdůležitější termíny maturitní zkoušky 2021 -2022

Všechny potřebné informace ke státní maturitě najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/

Seznam maturitních předmětů a informace k profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22 zde

Informace o standardizovaných jazykových zkouškách ve školním roce 2021/22 zde

Seznam maturitní četby ve školním roce 2021/22 zde

Maturitní okruhy pro denní a dálkové studium ve školním roce 2021/22 zde

Maturitní okruhy (Vesna) zde

„Europass – dodatek k osvědčení

je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

Sociální činnost – denní studium zde

Sociální činnost – dálkové studium zde

Veřejnosprávní činnost – denní studium zde

Obchodní akademie – denní studium zde