Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky – jaro 2022 zde, zde a zde

Kritéria hodnocení didaktických testů – jaro 2022 zde

Maturitní komise – jaro 2022 zde

Pokyny k vyplnění přihlášky a editovatelná přihláška k maturitní zkoušce pro žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku – jaro 2022.

Informace k podání přihlášky

Přihláška k MZ 2022 editovatelná

Maturitní zpravodaj 57 – 2021

Nejdůležitější termíny pro maturanty ve školním roce 2021/22
Nejdůležitější termíny maturitní zkoušky 2021 -2022

Jednotlivá zkouška

Kritéria hodnocení zde

Termín jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá profilové části maturitní zkoušky zde

Jednotlivá zkouška – okruhy zde

Komise pro jednotlivou zkoušku zde

Všechny potřebné informace ke státní maturitě najdete na webových stránkách https://maturita.cermat.cz/

Seznam maturitních předmětů a informace k profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/22 zde

Informace o standardizovaných jazykových zkouškách ve školním roce 2021/22 zde

Seznam maturitní četby ve školním roce 2021/22 zde

Maturitní okruhy pro denní a dálkové studium ve školním roce 2021/22 zde

Maturitní okruhy (Vesna) zde

„Europass – dodatek k osvědčení

je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na edo.europass.cz. Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“ Aktuální dodatky budou vloženy v průběhu maturitních zkoušek.