Ústní maturitní zkoušky 4.A

1.C Workshop – Návod na život.

Se svými zkušenostmi a radami se s žáky podělil podnikatel pan Luňák.

Ústní maturitní zkoušky 4.B

Poslední zvonění 4.A

Praktická zkouška 4.A

7. 3. 2023 Workshop o genderové problematice 2.A

15. 2. 2023 Den otevřených dveří

Příprava žáků na den otevřených dveří 🙂

14. 2. 2023 “I školu můžete mít rádi!” – akce k Valentýnu

27. 1. 2023 Stužkovací večírek třídy 4.A

8. 1. – 12. 1. 2023 Lyžařský kurz Rakousko

21. 12. 2022 Vánoční bruslení

20. 12. 2022 navštívili naši žáci vánoční Vídeň

Článek v Černovinách

Zpravodaj MČ Brno-Černovice 8/2022, prosinec.

Mikuláš

5. 12. 2022 přišel Mikuláš a pro zlobivé žáky čert

Malé povídání o škole k příležitosti sjezdu ČSŽ z.s. (zřizovatel školy)

Stužkovací večírek 4.B

se konal v pátek 11. 11. 2022.

Za poznáním Prahy

Žáci 4.B navštívili 2. – 3. 11. 2022 s třídní učitelkou Ing. Šturmovou a paní Krajíčkovou pamětihodnosti Prahy a také Národní divadlo.

Článek o naší škole v Černovinách

Zpravodaj MČ Brno-Černovice 7/2022, listopad.

Halloween

Turistický kurz

5. – 7. 10. 2022 se uskutečnil turistický kurz v Jeseníkách pro žáky školy.

Krajský soud v Brně

Dne 9. září navštívila třída 4. B v rámci výuky předmětu Veřejná správa jednání Krajského soudu v Brně.

Jednalo se o zajímavý případ, o kterém všichni ještě dlouho před budovou soudu diskutovali.

Máš na to

Soutěž měla velmi kvalitní obsazení. Náš tým se ale i navzdory dobrým výkonům neumístil do 5. hodnoceného místa. Náladu nám však nepokazilo ani počasí, ani naše umístění, protože dva naši žáci dosáhli požadovaný počet bodů na to, aby měli uznané fyzické testy v případě, kdyby se hlásili k policejním složkám ČR – což považujeme za pěkný úspěch!!!

Adaptační kurz 1.B

Ve čtvrtek 22. září se třída 1.B zúčastnila s třídní učitelkou Mgr. Zuzanou Kozlovou adaptačního kurzu v brněnském  Středisku volného času Lužánky. Zvolené aktivity umožnily žákům a žákyním poznat se navzájem (aktivita Napiš o sobě tři pravdivé informace a jednu nepravdivou a ostatní hádají, která je nepravdivá), nutily je si důvěřovat (podbíhání lana se zavázanýma očima), ukázaly jim, že mohou společně dojít k cíli, když budou spolupracovat (celé třídě se podařilo úspěšně podběhnout pod lanem, uvázat smyčku kolem stromu) a  že při správné komunikaci je nutné ostatním naslouchat a všímat si také jejich neverbálních projevů.  Dále aktivity žáky přiměly volit a přijímat role ve skupině, formulovat žádoucí a nežádoucí chování spolužáků a spolužaček a nakonec si také psaním dopisu uvědomit, co čekají od sebe a studia během následujících čtyř let.

Letní škola pro pedagogy

V srpnu 2022 se vyučující českého jazyka zúčastnily letní školy, aby načerpaly inspiraci do výuky.