Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy: 02_22_003, název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: „Profesní rozvoj zaměstnanců SOŠ MORAVA Brno“

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání,
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.