Projekt Implementace KAP JMK II, klíčová aktivita Podpora podnikavosti a kreativity

Naše škola se zapojila do tří projektů:

Extra třída

Žáci mají za úkol vymyslet a zrealizovat nápad, který prospěje lidem v jejich obci a okolí. Obsahem projektu může být organizace akce, jako je společná dílna nebo výstava, realizace naučné stezky, výsadba rostlin či stromů atd. Důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity a životní prostředí. Garantem projektu je PhDr. Vítězslav Kulíšek.  Projekt se stále realizuje a část úkolů, které měli žáci splnit je ke shlédnutí níže a žáci ho nazvali „Útulnější okolí naší školy“.

A je hotovo …