Vážení rodiče, vážení žáci,

naše škola se dlouhodobě snaží o to, aby náklady za studium byly co nejnižší. Příspěvek na vzdělávání 14 000 Kč/rok se nezměnil od 1. 9. 2008.

Vzhledem k tomu, že letos dochází k razantnímu nárůstu cen energií, služeb, materiálu (kancelářských a hygienických potřeb, úklidových prostředků), správní rada zřizovatele schválila zvýšení školného o 200 Kč za měsíc, tj. na 1 600 Kč/měsíc. Příspěvek na vzdělávání tedy bude od 1. 9. 2022 činit 16 000 Kč/rok u denní i dálkové formy.

Všichni žáci dostanou od 1. 9. 2022 nové smlouvy o vzdělávání. 

Děkujeme za pochopení.

Brno 16. 5. 2022

Denní forma vzdělávání

Žáci (zákonní zástupci)  denního studia platí školné vždy do 10. v měsíci na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka a to tak, aby nejpozději 10. v každém jednotlivém měsíci bylo školné již na účtu školy. V ojedinělých případech je možné školné platit v hotovosti na pokladně školy. První platba školného je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání.

Dálková forma vzdělávání

Žáci dálkového studia platí školné na celé pololetí.

Školné je splatné předem a to vždy k 15. 9. kalendářního roku ve výši 8 000 Kč a vždy k 1. 2. kalendářního roku ve výši
8 000 Kč.

Školné musí být uhrazeno převodem na účet školy č. ú. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka nebo hotovostně (příjmový doklad) ve výše uvedených termínech. První platba školného je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání.