Denní forma vzdělávání

  • Žáci (zákonní zástupci)  platí úplatu za vzdělávání (školné) ve dvou splátkách vždy k 15. 9. a k 1. 2. kalendářního roku ve výši
    9 500 Kč na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol rodné číslo žáka. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a třídu.
  • První platba školného ve výši 5 700 Kč je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání.
  • Školné je ve výši 19 000 Kč/školní rok.

Dálková forma vzdělávání

  • Školné je splatné ve dvou splátkách a to vždy k 15. 9. a k 1. 2. kalendářního roku ve výši 9 500 Kč.
  • Školné musí být uhrazeno převodem na účet školy č. ú. 27-4041160287/0100, variabilní symbol rodné číslo žáka. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a třídu.
  • První platba školného ve výši 5 700 Kč je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání.
  • Školné je ve výši 19 000 Kč/školní rok.