Denní forma vzdělávání

  • Žáci (zákonní zástupci)  denní formy vzdělávání platí úplatu za vzdělávání (školné) vždy do 10. v měsíci na účet školy
    č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol rodné číslo žáka a to tak, aby nejpozději 10. v každém jednotlivém měsíci, bylo školné již na účtu školy.
  • První platba školného je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání.
  • Školné je ve výši 16 000 Kč/školní rok.

Dálková forma vzdělávání

  • Žáci dálkové formy vzdělávání platí školné na celé pololetí.
  • Školné je splatné předem a to vždy k 15. 9. kalendářního roku ve výši 8 000 Kč a vždy k 1. 2. kalendářního roku ve výši 8 000 Kč.
  • Školné musí být uhrazeno převodem na účet školy č. ú. 27-4041160287/0100, variabilní symbol rodné číslo žáka.
  • První platba školného je splatná při podpisu smlouvy o vzdělávání.
  • Školné je ve výši 16 000 Kč/školní rok.