Učební plány pro denní formu vzdělávání platné pro 1. a 2. ročníky ve školním roce 2023/2024

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost denní studium

Učební plán oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní studium

Učební plán oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání denní studium

Učební plán oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie denní studium

Učební plány pro denní formu vzdělávání platné pro 3. – 4. ročník ve školním roce 2023/2024

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost denní studium

Učební plán oboru 68_43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní studium

Učební plány pro dálkovou formu vzdělávání platné pro 1. a 2. ročník ve školním roce 2023/2024

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost dálkové studium

Učební plán oboru 63_41_M/02 Obchodní akademie dálkové studium

Učební plán pro dálkovou formu vzdělávání platný pro 3. – 5. ročník ve školním roce 2023/2024

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost dálkové studium