Učební plány pro denní formu vzdělávání platné pro 1. a 2. ročníky ve školním roce 2023/2024

Učební plány pro denní formu vzdělávání platné pro 3. – 4. ročník ve školním roce 2023/2024

Učební plány pro dálkovou formu vzdělávání platné pro 1. a 2. ročník ve školním roce 2023/2024

Učební plán pro dálkovou formu vzdělávání platný pro 3. – 5. ročník ve školním roce 2023/2024