Učební plány pro denní studium platné pro 1. ročníky ve školním roce 2022/2023

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost denní studium

Učební plán oboru 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní studium

Učební plán oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání denní studium

Učební plány pro denní studium platné pro 2. – 4. ročník ve školním roce 2022/2023

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost denní studium

Učební plán oboru 68_43-M/01 Veřejnosprávní činnost denní studium

Učební plán pro dálkové studium platný pro 1. ročník ve školním roce 2022/2023

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost dálkové studium

Učební plán pro dálkové studium platný pro 2. – 5. ročník ve školním roce 2022/2023

Učební plán oboru 75-41-M/01 Sociální činnost dálkové studium