Výchovná poradkyně
Mgr. Hana Květinská

Konzultační hodiny výchovné poradkyně zde

Kontakt
kvetinska@sos-morava.cz

Telefon
+420 606 661 210