Výchovná poradkyně
Mgr. Hana Květinská
PhDr. Zuzana Kandráčová

Konzultační hodiny výchovné poradkyně zde