Střední odborná škola MORAVA o.p.s. realizuje vzájemnou spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně při zajištění výkonu pedagogické praxe jejich studentů.


Naše škola byla založena roku 1991. Jsme soukromá škola, jejímž zakladatelem je Český svaz žen z.s., IČ: 004 42 801, Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Od 1. 9. 1995 učíme ve velmi pěkné bezbariérové budově. Můžete se o tom přesvědčit, pokud si k nám budete chtít osobně přijít pro informace o studiu.

Druh školy

střední škola

Obory vzdělání

1. Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01, denní forma vzdělávání

2. Obchodní akademie, kód 63-41-M/02, denní forma vzdělávání

3. Obchodní akademie, kód 63-41-M/02, dálková forma vzdělávání

4. Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01, denní forma vzdělávání

5. Sociální činnost, kód 75-41-M/01, denní forma vzdělávání

6. Sociální činnost, kód 75-41-M/01, dálková forma vzdělávání

Délka studia

4 roky denní forma vzdělávání

5 roků dálková forma vzdělávání

Konzultace dálkové formy vzdělávání

každé úterý od 13:50 do 18:45 hodin a jsou dány rozvrhem, který je vložen v IS Bakaláři na nástěnkách jednotlivých tříd.

Způsob ukončení: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Facebookové stránky školy naleznete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/skolamorava/