Company Logo

Oznámení

 

BAKALÁŘI - výsledky studia. Přihlašování do elektronické evidence známek a absence.

Přihlášení do aplikace Bakaláři v chytrých mobilech je přes tuto adresu:

http://bakalari.sos-morava.cz/bakaweb/


 


Od 16. 3. 2020 je škola uzavřena. V případě nutnosti kontaktujte sekretariát školy - tel. 606 661 484 - paní Pleskačová nebo tel. 606 661 484 - řed. školy paní Vérostová.

Školné lze platit pouze převodem na účet školy č. 27-4041160287/0100, variabilní symbol je rodné číslo žáka. Datum splatnosti školného je vždy do 10. v měsíci.


Milí žáci, vážení rodiče, od 11. května 2020 bude probíhat přímo ve škole dle rozpisu výuka maturitních bloků žáků čtvrtých ročníků denního studia a pátých ročníků dálkového studia.

Výuka 1. - 3. ročníků bude probíhat dálkovou a on-line formou podle rozvrhu do 24. 6. 2020, kdy se uzavírají známky za 2. pololetí školního roku  2019/2020. Od 1. června 2020 budou žáci spíše procvičovat již probrané učivo z důvodu konání maturitních zkoušek. V době on-line výuky budou k dispozici následující telefonní čísla:

paní PhDr. Martina Bácová 606 661 866

paní Ing. Bc. Petra Kalousková 606 661 885

paní Mgr. Barbora Hrdinová 606 661 210

 

Mgr. Dana Vérostová

ředitelka školy


Nabízíme ubytování našich žáků v Domově mládeže, který zřizuje Odborné učiliště a praktická škola, Brno - Komárov, Lomená 44 - informaci najdete zde


Týdenní plán


Facebookové stránky školy naleznete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/skolamorava/


Nabízíme ubytování našich žáků na následujícím odkazu http://www.cichnovabrno.cz/domov-mladeze


Vážená děvčata a vážení chlapci, vážení rodiče,

pokud jste vy nebo vaši potomci úspěšně ukoncili ZŠ, nabízíme vám studium u nás. Naše škola byla založena roku 1991. Od 1. 9. 1995 učíme v nové, velmi pěkné bezbariérové budově. Můžete se o tom přesvedčit, pokud si k nám budete chtít osobně přijít pro informace o studiu, pro zájemce u nás platí rok otevřených dveří. Jsme soukromá škola, jejímž zřizovatelem je Český svaz žen.

 
Typ školy:Střední odborná škola
 
Studijní obory:
 
Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 denní studium
Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01 denní studium
Sociální činnost, kód 75-41-M/01 denní studium
Sociální činnost, kód 75-41-M/01 dálkové studium nově otevřeno od 1. 9. 2018
Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 denní studium
Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 dálkové studium

Délka studia: 4 roky denní studium a 5 roků dálkové studium
Způsob ukončení: Maturitní zkouškou
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika školy:

Absolventi školy získávají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti ekonomiky a podnikání, veřejnosprávních a sociálních čínností, nebo se mohou ucházet o studium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia.
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.