Company Logo

Oznámení

BAKALÁŘI - výsledky studia. Přihlašování do elektronické evidence známek a absence.

Přihlášení do aplikace Bakaláři v chytrých mobilech je přes tuto adresu:

http://bakalari.sos-morava.cz/bakaweb/

 

 

 


Ve dnech 23. 10. 2020 až 30. 10. 2020 včetně je škola uzavřena. Úřední den bude 4. 11. 2020 od 8.00 do 12.00 hod. Při vstupu do školy prosíme o dodržování epidemiologických opatření.

Děkujeme.

 

Mgr. Dana Vérostová

ředitelka školy


Milí žáci,

od pondělí 12. října 2020 po dobu dvou týdnů bude probíhat výuka na naší škole pouze distančním způsobem. Moc vás všechny prosím, abyste pracovali přes náš informační systém Bakaláři, přes virtuální učebnu Google Clasroom, popř. další zdroje, které jsou v jednotlivých předmětech k dispozici.
Upozorňuji, že jste ze zákona povinni se distančním způsobem vzdělávat.
Během distanční výuky bude škola uzavřena.

Na dny 26. a 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT volno, distanční výuka bude probíhat pouze u dálkového studia 27. 10. 2020.

Úřední hodiny budou vždy ve středu od 8.00 do 12.00 hod. Termín schůzky si domluvte předem s paní Pleskačovou na tel. č. 606 661 484.


Mgr. Dana Vérostová
ředitelka


Nabízíme ubytování našich žáků v Domově mládeže, který zřizuje Odborné učiliště a praktická škola, Brno - Komárov, Lomená 44 - informaci najdete zde


Facebookové stránky školy naleznete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/skolamorava/


Nabízíme ubytování našich žáků na následujícím odkazu http://www.cichnovabrno.cz/domov-mladeze


Vážená děvčata a vážení chlapci, vážení rodiče,

pokud jste vy nebo vaši potomci úspěšně ukoncili ZŠ, nabízíme vám studium u nás. Naše škola byla založena roku 1991. Od 1. 9. 1995 učíme v nové, velmi pěkné bezbariérové budově. Můžete se o tom přesvedčit, pokud si k nám budete chtít osobně přijít pro informace o studiu, pro zájemce u nás platí rok otevřených dveří. Jsme soukromá škola, jejímž zřizovatelem je Český svaz žen.

 
Typ školy:Střední odborná škola
 
Studijní obory:
 
Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 denní studium
Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01 denní studium
Sociální činnost, kód 75-41-M/01 denní studium
Sociální činnost, kód 75-41-M/01 dálkové studium nově otevřeno od 1. 9. 2018
Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 denní studium
Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 dálkové studium

Délka studia: 4 roky denní studium a 5 roků dálkové studium
Způsob ukončení: Maturitní zkouškou
Poskytované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika školy:

Absolventi školy získávají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti ekonomiky a podnikání, veřejnosprávních a sociálních čínností, nebo se mohou ucházet o studium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia.
Powered by Joomla!®. Designed by: pro Joomla theme movie stars Valid XHTML and CSS.