Přichystali jsem pro vás virtuální prohlídku naší školy

Prohlídka zde

Informace pro uchazeče o studium ve školním roce 2022 – 2023

Leták pro uchazeče o studium

Pro školní rok 2022/2023 nabízíme tyto obory:

Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 denní studium

Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01 denní studium

Sociální činnost, kód 75-41-M/01 denní studium

Sociální činnost, kód 75-41-M/01 dálkové studium

Absolventi školy získávají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti ekonomiky a podnikání, veřejnosprávních a sociálních činností, nebo se mohou ucházet o studium na vysokých školách či v různých formách pomaturitního studia.


Naše škola byla založena roku 1991. Jsme soukromá škola, jejímž zakladatelem je Český svaz žen z.s., IČ: 004 42 801, Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5. Od 1. 9. 1995 učíme ve velmi pěkné bezbariérové budově. Můžete se o tom přesvědčit, pokud si k nám budete chtít osobně přijít pro informace o studiu. Pro zájemce o studium platí rok otevřených dveří.

Prohlídku školy lze domluvit s kariérovou poradkyní Mgr. Barborou Hrdinovou, tel. číslo: 606 661 210, e-mail: hrdinova@sos-morava.cz. V lednu a únoru se dny otevřených dveří konají 20. 1. 2022 v 15:30 hodin, v únoru 17. 2. 2022
v 15:30 hodin.

Typ školy: střední odborná škola

Studijní obory:

Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 denní studium

Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01 denní studium

Sociální činnost, kód 75-41-M/01 denní studium

Sociální činnost, kód 75-41-M/01 dálkové studium

Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 denní studium

Obchodní akademie, kód 63-41-M/02 dálkové studium

Délka studia: 4 roky denní studium, 5 roků dálkové studium

Způsob ukončení: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou


Provoz školy ve školním roce 2021/22 vzhledem ke covid-19 zde

Nabízíme ubytování našich žáků v Domově mládeže, který zřizuje Odborné učiliště a praktická škola, Brno – Komárov, Lomená 44 – informaci najdete zde


Facebookové stránky školy naleznete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/skolamorava/