Střední odborná škola MORAVA o.p.s. realizuje vzájemnou spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně při zajištění výkonu pedagogické praxe jejich studentů.


Škola byla založena roku 1991. Jsme soukromá škola, jejímž zakladatelem je Český svaz žen z.s., IČ: 004 42 801, Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Od 1. 9. 1995 učíme ve velmi pěkné bezbariérové budově. Můžete se o tom přesvědčit, pokud si k nám budete chtít osobně přijít pro informace o studiu.

Dny otevřených dveří se uskuteční dne 17. 1. 2024 a 14. 2. 2024 od 16 hodin nebo kdykoliv na požádání.

Druh školy
Střední škola

Obory vzdělání

1. Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01, denní forma vzdělávání
Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

2. Obchodní akademie, kód 63-41-M/02, denní forma vzdělávání
Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

3. Obchodní akademie, kód 63-41-M/02, dálková forma vzdělávání
Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

4. Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01, denní forma vzdělávání
Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

5. Sociální činnost, kód 75-41-M/01, denní forma vzdělávání
Pro daný obor jsou stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost ke vzdělávání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání: zdravotní způsobilost vylučují závažné duševní nemoci a poruchy chování.

6. Sociální činnost, kód 75-41-M/01, dálková forma vzdělávání
Pro daný obor jsou stanoveny požadavky na zdravotní způsobilost ke vzdělávání podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání: zdravotní způsobilost vylučují závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Délka studia
4 roky denní forma vzdělávání

5 roků dálková forma vzdělávání

Konzultace dálkové formy vzdělávání
Každé úterý od 13:50 do 18:45 hodin a jsou dány rozvrhem, který je vložen v IS Bakaláři na nástěnkách jednotlivých tříd.

Způsob ukončení
Maturitní zkouška

Poskytované vzdělání
Sstřední vzdělání s maturitní zkouškou

Facebookové stránky školy naleznete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/skolamorava/