Naše škola byla založena roku 1991. Jsme soukromá škola, jejímž zakladatelem je Český svaz žen z.s., IČ: 004 42 801, Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5. Od 1. 9. 1995 učíme ve velmi pěkné bezbariérové budově. Můžete se o tom přesvědčit, pokud si k nám budete chtít osobně přijít pro informace o studiu. Prohlídku školy lze domluvit s kariérovou poradkyní Mgr. Barborou Hrdinovou, tel. číslo: +420 606 661 210, e-mail: hrdinova@sos-morava.cz.

Střední odborná škola MORAVA o.p.s. realizuje vzájemnou spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity
v Brně při zajištění výkonu pedagogické praxe jejich studentů.

Typ školy

střední odborná škola

Pro školní rok 2022/2023 nabízíme tyto obory

Ekonomika a podnikání, kód 63-41-M/01 denní studium

Veřejnosprávní činnost, kód 68-43-M/01 denní studium

Sociální činnost, kód 75-41-M/01 denní studium

Sociální činnost, kód 75-41-M/01 dálkové studium

Délka studia

4 roky denní studium

5 roků dálkové studium

Konzultace dálkového studia

se konají každé úterý od 13.50 do 18.45 hodin a jsou dány rozvrhem, který je vložen v IS Bakaláři na nástěnkách jednotlivých tříd.

Způsob ukončení: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou


Provoz školy ve školním roce 2021/22 vzhledem ke covid-19 zde

Nabízíme ubytování našich žáků v Domově mládeže, který zřizuje Odborné učiliště a praktická škola, Brno – Komárov, Lomená 44 – informaci najdete zde


Facebookové stránky školy naleznete na tomto odkazu:

https://www.facebook.com/skolamorava/