Střední odborná škola MORAVA o.p.s. realizuje vzájemnou spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně při zajištění výkonu pedagogické praxe jejich studentů.