První schůze klubu se konala 30. 6. 2023. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Hana Květinská.

Cílem a účelem klubu je

  • spolupráce s vedením školy, napomáhat škole při plnění jejích hlavních úkolů a poslání
  • podpora výchovně – vzdělávacího procesu ve škole a zajišťování efektivního kontaktu s občanskou veřejností, s rodiči, se zákonnými zástupci žáků a s žáky
  • podpora pořádání sportovních a kulturních aktivit a soutěží, včetně zájezdů do jazykově zajímavých zemí, či poznávací výlety a exkurze
  • seznamování rodičů a občanské veřejnosti se vzdělávacími a výchovnými cíli a úkoly školy
  • seznamování vedení školy s náměty a připomínkami zákonných zástupců a rodičů k činnosti školy, podpora vzdělávacích programů pro žáky
  • napomáhání organizaci zájmové činnosti žáků