Žáci mohou využít bezplatný seminář anglického jazyka, který se koná každý týden a je rozdělen podle pokročilosti.

Ve středu od 14:40 do 15:25 h se jedná o přípravný kurz na zkoušky Cambridge English a ve čtvrtek od 13:50 do 14:35 h je výuka zaměřena na rozvíjení jazykových dovedností.

Získaný jazykový certifikát Cambridge English úroveň B1 dle SEPR je u oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou uznatelný jako náhrada zkoušky z cizího jazyka v profilové (školní) části maturitní zkoušky.