Směrnice

Školní řád zde

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání zde

Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zde

Směrnice organizování vzdělávání zde

Směrnice poskytování informací zde

Provozní řád zde

Šetření stížností a podnětů zde

Preventivní program školy zde

Strategie předcházení školní neúspěšnosti zde

Školní program proti šikanování zde

Školní preventivní strategie zde

Plán EVVO na školní rok 2023/2024 zde

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 zde

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023 zde

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy 2021 – 2026 zde

Stravování

Informace o stravování zde