Směrnice k zajištění bezpečnosti od 7. 10. 2021 zde

Přijímání žáků do vyššího ročníku od 7. 10. 2021 zde

Zveřejnění informací o škole od 1. 1. 2021 (naplnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) zde

Školní program proti šikanování od 1. 9. 2021

Preventivní program školy od 1. 9. 2021

Školní řád od 1. 9. 2021 zde

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání od 1. 9. 2021 zde

Organizační řád od 1. 9. 2021 zde

Provozní řád od 1. 9. 2021 zde

Plán EVVO na školní rok 2021/22

Dolpnění GDPR pro účely testování COVID 19 na základě rozhodnutí vlády ČR

Informace o zpracování osobních údajů COVID 19

Záznam o činnostech zpracování COVID 19

Výroční zpráva za školní rok 2020/21

Koncepce rozvoje školy zde