Projekt Implementace KAP JMK II, klíčová aktivita Podpora podnikavosti a kreativity

Naše škola se zapojila do tří projektů:

Extra třída

Žáci mají za úkol vymyslet a zrealizovat nápad, který prospěje lidem v jejich obci a okolí. Obsahem projektu může být organizace akce, jako je společná dílna nebo výstava, realizace naučné stezky, výsadba rostlin či stromů atd. Důležité je, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity a životní prostředí. Garantem projektu je PhDr. Vítězslav Kulíšek.  Projekt se stále realizuje a část úkolů, které měli žáci splnit je ke shlédnutí níže a žáci ho nazvali „Útulnější okolí naší školy“.

Firemní dny JMK

Innovation Camp. Garantem projektu je Ing. Hana Šturmová, která se s vybranými žáky zúčastnila soutěže. Naši žáci byli členy vítězných týmů všech kategorií. Za nejlepší prezentaci si odnesl cenu tým, ve kterém byl aktivním členem Robin Smékal ze 3. A, za nejlepší podnikatelský nápad tým, jehož členem byl a současně práci celého týmu prezentoval Matěj Pospíšil ze 3. B, celkové vítězství získal tým, jehož členkou a rovněž odvážnou prezentující byla Tereza Šurá ze 4. B zde

Třída plná nápadů

Dne 3. 5. 2021 se uskutečnil online projekt Třída plná nápadů. Projektu se zúčastnili žáci třídy 2.A s garantem projektu třídní učitelkou Mgr. Hanou Květinskou. 

Monitoring daňové gramotnosti

Cílem tohoto výzkumného projektu je identifikovat, vyhodnotit a prezentovat úroveň daňové gramotnosti u všech žáků SŠ, kdy o výsledky testování projevilo zájem MŠMT, které projektu také udělilo záštitu.

Do doprovodné soutěže u příležitosti Monitoringu daňové gramotnosti u žáků prvních ročníků na středních školách v ČR se zapojilo celkem 64 středních škol. Bylo vylosováno 8 středních škol, které získaly dárkový poukaz na zakoupení odborné publikace.

Mezi vylosovanými školami je:

Střední odborná škola MORAVA o.p.s., Brno

Škola vyhlašuje VÁNOČNÍ LITERÁRNÍ A FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ!

  1. Literární částnapište text o Vánocích – útvar může být libovolný (úvaha, fejeton, sloupek, vypravování, populárně-naučný článek o historii Vánoc či o průběhu vánočních svátků v jiných zemích aj.)
    Požadavky: autorský text s rozsahem min. 300 slov
    Termín odevzdání: 10. ledna 2022
    2 nejlepší práce budou odměněny 

2. Fotografická část: pošlete fotografii, kterou pořídíte během letošních Vánoc – tématem by měly být samozřejmě Vánoce (např. vánoční zážitky se spolužáky, fotografie pořízené během školního vánočního programu, detaily, momentky, portréty, krajinky, skupinové fotky)

Požadavky: autorská fotografie s kvalitou vhodnou pro tisk na formát A4
Termín odevzdání: 10. ledna 2022 
2 fotografie zvolené ve školním hlasování za nejlepší budou odměněny

Školní soutěž o nejlepší vánoční výzdobu třídy

V pondělí 20. prosince bude odborná porota hodnotit vánoční výzdobu každé třídy. Výsledky budou zveřejněny v 1. čísle školního časopisu.