Příjmení a jméno telefon e-mail

PhDr. Bácová Martina učitelka, školní metodička prevence 606 661 866 bacova@sos-morava.cz

RNDr. Doleželová Olga zástupkyně ředitelky školy 606 661 210 dolezelova@sos-morava.cz

Hrbáčková Ilona asistentka pedagoga 606 661 210 hrbackova@sos-morava.cz

Mgr. Hrdinová Barbora učitelka, kariérová poradkyně 606 661 210 hrdinova@sos-morava.cz

Chuchvalcová Světlana asistentka pedagoga 606 661 484 chuchvalcova@sos-morava.cz

Ing. Bc. Kalousková Petra ředitelka školy 606 661 464 kalouskova@sos-morava.cz

Kanclerová Iva asistentka pedagoga 606 661 484 kanclerova@sos-morava.cz

PhDr. Kandráčová Zuzana učitelka, výchovná poradkyně 606 661 866 kandracova@sos-morava.cz

MUDr. Korecká Věra učitelka, koordinátorka EVVO 606 661 210 korecka@sos-morava.cz

Mgr. Kozlová Zuzana učitelka 606 661 210 kozlova@sos-morava.cz

Krajíčková Jaroslava učitelka 606 661 885 krajickova@sos-morava.cz

PhDr. Králíková Eva učitelka 606 661 210 kralikova@sos-morava.cz

Bc. Krkošek Juraj učitel 606 661 484 krkosek@sos-morava.cz

PhDr. Kulíšek Vítězslav učitel, koordinátor podnikavosti 606 661 210 kulisek@sos-morava.cz

Mgr. Květinská Hana učitelka 606 661 210 kvetinska@sos-morava.cz

Mgr. Slabá Iva učitelka 606 661 210 slaba@sos-morava.cz

Ing. Šturmová Hana učitelka, koordinátorka ICT a ŠVP 606 661 885 sturmova@sos-morava.cz

PhDr. Waloszková Věra učitelka 606 661 210 waloszkova@sos-morava.cz

Mgr. Zapletalová Kristýna učitelka 606 661 210 zapletalova@sos-morava.cz

PhDr. Zderčík Antonín učitel 606 661 885 zdercik@sos-morava.cz