Bakaláři – informační systém
Umožňuje komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Internetová žákovská knížka zpřístupňuje informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm, akce školy, domácí úkoly apod.

Google Gmail
Nástroj pro správu elektronické pošty, studenti disponují školním účtem pro přístup do Google Workspace

Google Classroom – nástroj pro on-line výuku
Učebna je nástroj služby Google Apps pro vzdělávání, který učitelům umožňuje rychle vytvářet a spravovat úkoly, efektivně poskytovat zpětnou vazbu a snadno komunikovat s žáky. Žáci pak prostřednictvím Učebny mohou své práce spravovat na Disku Google, zadané úkoly snadno zpracovávat a odevzdávat a navíc kdykoli komunikovat přímo se svým učitelem nebo ostatními studenty.