Směrnice

Směrnice k zajištění bezpečnosti

Směrnice organizace vzdělávání

Zveřejnění informací o škole od 1. 1. 2021 (naplnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Školní program proti šikanování od 1. 9. 2021

Preventivní program školy od 1. 9. 2021

Školní řád od 1. 9. 2021

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání

Organizační řád

Provozní řád

Plán EVVO na školní rok 2021/22

Informace o zpracování osobních údajů COVID 19

Záznam o činnostech zpracování COVID 19

Školní preventivní strategie zde

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2020/21

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy

Stravování

Informace o stravování zde