Směrnice

Směrnice k zajištění bezpečnosti zde

Směrnice organizování vzdělávání zde

Směrnice poskytování informací zde

Školní program proti šikanování zde

Preventivní program školy zde

Školní řád zde

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání zde

Organizační řád zde

Provozní řád zde

Plán EVVO na školní rok 2021/2022 zde

Informace o zpracování osobních údajů Covid-19 zde

Záznam o činnostech zpracování Covid-19 zde

Školní preventivní strategie zde

Strategie předcházení školní neúspěšnosti zde

Výroční zpráva

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 zde

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy zde

Stravování

Informace o stravování zde