Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Náhradní termín zde

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 – 18. 5. 2022

Vyhlášení 2. kola – dálkové studium zde

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 28. dubna 2022. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Výsledky přijímacího najdete podle registračního čísla 2. května 2022 od 10.00 hodin na webu školy www.sos-morava.cz a u vstupu do budovy školy .

Výsledky přijímacího řízení – řádný termín zde

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si vyzvedněte osobně na sekretariátu Střední odborné školy MORAVA o.p.s. ve dnech:

3. 5. 2022 od 11:00 – 14:00 hodin

4. 5. 2022 od 10:00 – 16:00 hodin

5. 5. 2022 od 8:00 – 15:00 hodin

6. 5. 2022 od 8:00 – 12:00 hodin

9. 5. 2022 od 8:00 – 16:00 hodin

10. 5. 2022 od 8:00 – 17:00 hodin

Podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Jestliže podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší střední škole. 

Proč studovat naši školu?

Svého rozhodnutí studovat na SOŠ MORAVA jsem nikdy nelitovala. Do školy jsem chodila ráda, pedagogové byli milí a vstřícní, třídní kolektiv byl skvělý. V rámci školních projektů jsem mohla i na několik týdnů navštívit zahraniční státy jako Rakousko, Slovensko, Anglii. Také povinná učební praxe pro mě byla přínosem. Uvědomila jsem si totiž, co opravdu chci v životě dělat, jakým směrem se chci ubírat. Školu SOŠ MORAVA každému vřele doporučuji a věřím, že i Vy budete spokojeni.

Ivana Dubcová, absolventka školy

Dobrý den, velice nás zaujala vaše škola, obor: Sociální činnost, denní studium … Působíte velmi vstřícným, přátelským dojmem, tz. školou rodinného typu …v moc hezkém prostředí… …  (a nejen) proto bychom si k Vám rádi dali přihlášku… Děkujeme a budeme se k Vám těšit nashledanou. Zdravíme“               

Linda a Erika Řitičkovi 🙂


Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání – denní forma zde

Přihláška pro denní studium zde

Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání – dálková forma zde

Přihláška pro dálkové studium zde

Podmínky pro přijetí – přestup, přijetí do vyššího ročníku

Střední odborná škola MORAVA o.p.s. umožňuje přestup žáků v průběhu studia z jiných škol a typů studia
a přijetí do vyššího ročníku.

Doklady pro přijetí ke studiu:

Přihláška ke studiu

Přihláška pro denní studium 

Přihláška pro dálkové studium 

Žádost o přijetí ke studiu (v záložce O ŠKOLE – Tiskopisy).

Vysvědčení za jednotlivé absolvované ročníky.