Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Denní forma vzdělávání zde

Dálková forma vzdělávání zde

Nahrazení přijímací zkoušky z českého jazyka rozhovorem – cizinci zde

Doklady pro přijetí v rámci přestupu nebo přijetí do vyššího ročníku

  • Přihláška pro denní formu vzdělávání zde
  • Přihláška pro dálkovou formu vzdělávání zde
  • Vysvětlivky k přihláškám zde
  • Žádost o přijetí ke studiu v záložce O ŠKOLE – TISKOPISY (vyberte žádost o přijetí do vyššího ročníku nebo žádost o přestup)
  • Vysvědčení za jednotlivé absolvované ročníky.

Rozdílové zkoušky

  • Obor vzdělání Sociální činnost: pedagogika, psychologie, hygiena a pečovatelství.
  • Obor vzdělání Veřejnosprávní činnost: základy práva, veřejná správa, písemná komunikace a administrativa.