Předseda: Mgr. Juraj Krkošek

Členové: paní Jaroslava Krajíčková, Mgr. Renata Poláková, DiS.

Škola nabízí pro žáky:

  • vlastní posilovnu
  • stolní tenis
  • zimní lyžařský kurz
  • turistický kurz
  • účast na různých sportovních soutěžích