Přednáška PČR “Trestněprávní odpovědnost – krádeže”